TOIMITILAT VUOKRAUS: HALLI, VARASTO, TOIMISTO
VUOTEKNO OY VUOKRAA PARHAAT TOIMITILAT

Vapaat toimitilat, teollisuus, tuotanto, varasto,
toimisto, halli, myyntivarastot, vuokra kiinteistöt,
toimitila, tontti, tontit vuokrataan.

Edelliselle sivulle »

Hietalahden telakka-alueen konepajahalli näyttely- ja tapahtumatilaksi, myyntivarastoksi

Näkyvä sijainti, ratikat ja bussit tulevat lähes viereen. Telakkarannassa ja lähistöllä on hyvät ravintolapalvelut. Helposti saavutettavat tunnelmalliset tilat vanhassa tehdasmiljöössä. Telakkaranta käsittää Telakkakadun varrelle sijoittuvan vanhimman osan Helsingin perinteisen telakkatoiminnan käytössä olleesta alueesta.


Hietalahden telakka-alueen konepajahalli R24

Telakkarannan kaupunkikuvallisesti merkittävin rakennus on arkkitehti Sune Maconin suunnittelema punatiilinen konepajahalli R24 vuodelta 1916. Vuotekno kunnosti Konepajan tilat vuoden 2016 aikana väliaikaiseen käyttöön ennen kuin lopullinen asemakaava ja käyttötarkoitus rakennukselle selviää. Nykyinen asemakaava mahdollistaa Konepajarakennuksen monipuolisen käytön toimisto- ja liiketilana sekä tapahtumakäytössä.

Tilat on vuokrattu pääosin luovien alojen ja liiketoiminnan palveluita tuottavien yritysten käyttöön mm. graafista suunnittelua, huonekalujen suunnittelua, markkinointia ja myyntiä, vaatteiden suunnittelua, valmistuttamista ja myyntiä, valokuvastudioita, tuotekuvasta, luovien alojen oikeudellisia palveluita, tuote- ja palvelumuotoilua, videotuotantoa ja aan ensisijaisesti arvonlisäverollisiin käyttötarkoituksiin mm. luovien alojen, muotoilun, taiteen, antiikin ja sisältötuotannon sekä yritysten valmennustoiminnan käyttöön, mutta myös design-tavaroiden varastomyyntiin.


Historian havinaa ja ajatonta tunnelmaa ainutlaatuisessa teollisuusmiljöössä

Helsingin keskusta 2 km, Hietalahti ja Eira 200 m

Näkyvä sijainti, ratikat ja bussit tulevat lähes viereen. Lähistöllä on hyvät ravintolapalvelut. Helposti saavutettavat tilat vanhassa tehdasmiljöössä. Telakkaranta käsittää Telakkakadun varrelle sijoittuvan vanhimman osan Helsingin perinteisen telakkatoiminnan käytössä olleesta alueesta.

Telakka-aluetta menneiltä vuosikymmeniltä. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.

Saharakennus nro 11. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.


Hietalahden telakka-alue

Hietalahden telakka on Helsingin keskusta-alueen viimeisiä varhaisen teollisuuden muovaamia ympäristö-kokonaisuuksia. Alueella on teollisuushistoriallisesti arvokkaita suojeltavia sekä uuden kaavaehdotuksen mahdollisen vahvistamisen jälkeen purettavia rakennuksia. Telakkatoiminta tulee säilymään Hietalahdella Hernesaaressa alueen länsipuolella.
Alueen kaupunkikuvallisesti merkittävin rakennus on arkkitehti Sune Maconinsuunnittelema punatiilijulkisivuinen konepajahalli vuodelta 1916. Konepajahalli on kunnostettu mm. luovien alojen, taide-, design- , antiikkiyritysten käyttöön. Alueen vanhimmat rakennukset ovat arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelemat kolmikerroksinen puutyöpaja (1898) eli rakennus 28 sekä kaksikerroksinen saha- ja höyläämörakennus (1899) eli rakennus 14.
Muita arvorakennuksia ovat konepajahallin kanssa samaa rakennusvaihetta edustava rautabetonirakenteinen entinen messinkivalimo (1914) Telakkakadulla (Rakennus 11) sekä Bertel Liljeqvistin suunnittelema telakkakonttori R22 Munkkisaarenkadun varrella. (Rakennusta R22 ei vuokrata, varattu Skanskan käyttöön). Alue on yleiskaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1982 vanhoja arvorakennuksia ei ole suojeltu ja asemakaava on tältä osin vanhentunut. Alueen arvokkaimmat rakennukset on luetteloitu suojeltaviksi kaupunginmuseon teettämässä selvityksessä (Helsingin kantakaupungin teollisuusympäristöt, kaupunginmuseo, 1995).